• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Razem zrobimy więcej i lepiej

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OLECKU

Uprzejmie informujemy, iż Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej otrzymała dofinansowanie z Powiatu Oleckiego, na kontynuację działalności Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w 2018 r.

Ze wsparcia COP mogą skorzystać przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu powiatu oleckiego.

Oferujemy następujące formy pomocy:

  • doradztwo stałe i wyjazdowe, w tym prawne i księgowe;
  • spotkanie integracyjne;
  • wypożyczanie sprzętu (namioty wystawiennicze, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny, ekran, nagrywarka);
  • udostępnianie pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej i sprzętu biurowego (Inkubator NGO).

Powyższe wsparcie świadczone jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w godzinach dogodnych dla korzystających z usług.

Ponadto zachęcamy do odwiedzania strony cop.fundacja.olecko.pl na której zamieszczane będą informacje o aktualnych konkursach i innych wydarzeniach dla instytucji III sektora (w zakładce Aktualności).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie COP w Olecku ul. Wojska Polskiego 13 lub telefonicznie 87 520 21 59.

 

 


 

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Oleckiego.

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo