• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Czcionka domyślna
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nabór wniosków w LGD „Lider w EGO” – „Odnowa i rozwój wsi”, tzw. Małe Projekty

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

  1. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (nabór nr III/LIDERWEGO/PROW-LEADER/4.1/413-313ORW/2013)
  2. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe Projekty (nabór nr III/LIDERWEGO/PROW-LEADER/4.1/413-MP/2013).

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w poniedziałki i środy
w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 16:00
w terminie od 05 lipca 2013r. do 19 lipca 2013r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19 – 400 Olecko.

Zaleca się złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD). Opis płyty powinien zawierać numer konkursu, nazwę Beneficjenta oraz tytuł wniosku.

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”: www.liderwego.pl, w zakładce NABORY.

-Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl, w zakładce NABORY W LGD

oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lider w EGO”, Plac Wolności 2, 19-400 Olecko i Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1  

IV. Minimalne wymagania które są niezbędne do wyboru wniosku przez LGD w ramach działania:

Wniosek musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru EGO na lata 2009-2015 i otrzymać co najmniej 50% ogólnej sumy punktów (27 punktów) w ramach oceny zgodności operacji
z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, przy zastrzeżeniu konieczności zdobycia co najmniej 16 punktów z kryteriów 1-2,5 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Mały projekt musi być zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Obszaru EGO na lata 2009-2015
i otrzymać co najmniej 50% ogólnej sumy punktów (27 punktów) w ramach oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, przy zastrzeżeniu konieczności zdobycia co najmniej 16 punktów z kryteriów 2-3,5.

V. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:

  1. Odnowa i rozwój wsi – 1 443 391,00 zł,
  2. Małe projekty – 326 393,63 zł,

VI. Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19-400 Olecko; Tel. 87 6101183, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Człowiek - najlepsza inwestycja
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  © Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"
created by NIeRo